11 септември 2006

Вдъхновение на деня...

...Аз съм Хао, ида от горица,
за да стана Шаман Кинг, дечица...